KONE-KETONEN WORLDWIDE

Histori

Åren 1977–1979 testade verkställande direktör Lauri Ketonen trädmatning med en 4-rullars version och senare med enkel bandmatning. Erfarenheterna av bandmatningen var mycket goda och efter några års utvecklingsarbete såg den första Keto-100-skördaren dagsljuset år 1983.


Kone-Ketonen Oy grundades i Kristinstad år 1984 och serietillverkningen av bandmatade skördaraggregat inelddes år 1985. Med två anställda och frun Maisa Ketonen producerades årligen 25 aggregat. Samtidigt planerade Ketonen nya modeller, som det redan fanns efterfrågan på på marknaden.


År 1990 var produktionslokalerna 600 m2 stora. I dag är produktionslokalerna över 7000 m2 och fabriken tillverkar cirka 200 skördare om året. Under rekordåren på 2000-talet var produktionsmängden hela 300 maskiner om året och samtidigt överskred antalet tillverkade aggregat siffran 2000. I dag går 80 % av Ketonens produkter på export. Det 4000:e skördaraggregatet såldes sommaren 2012.Företagets produktutveckling är kundorienterad och fortlöpande. I dag används skördarna i tiotals länder på fyra kontinenter och Kone-Ketonen Oy sysselsätter redan cirka 25 anställda. År 2014 firade företaget sitt 30-årsjubileum.